Ankomst

Ankomst

Vegbeskrivelse

Frå aust (Oslo/ Fagernes/ Gol) / sørvest (Bergen):
Følg E-16 til rundkøyring Håbakken, 5 km før Lærdal, sving inn på rv. 5 mot Lærdal.
Følg rv. 5 mot Sogndal (ikkje inn til Lærdal sentrum). Du passerer Esso-stasjonen, etter 100 meter ei rundkøyring, ta til høgre, etter 200 meter ny rundkøyring, ta til venstre. Du finn innkøyringa vår etter 50 meter til venstre.

 

Frå vest/ nordvest (Sogndal/ Årdal):
Føl rv.5 gjennom Fodnestunnelen. Etter 200 meter rundkøyring, ta til høgre. Du finn innkøyringa vår etter 50 meter til venstre.